mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost

SIXTYSIX, s. r. o.

V rejích 831/36a
643 00 Brno-Chrlice
IČ: 01808591
Tel: +420 773 370 123
E-mail: info@sixtysix.cz

Cíl vzdělávací agentury

Cílem vzdělávacích kurzů je zejména zvýšení sebevědomí a kvalifikace osob, na základě nově  získaných znalostí. Účastníci našich kurzů budou v návaznosti na vybraný kurz seznámeni např. s principy a elementárními zásadami finančních operací, bankovním systémem, sestavováním rodinného rozpočtu a dojde k posílení jejich orientace ve spleti nabízených finančních produktů, budou blíže seznámeni s prací na PC a tzv. "chytrými" mobilními telefony. Získají lepší kompetence v oblasti spotřebitelské gramotnosti a práva. Také se dozví a naučí jak se úspěšně začlenit a udržet na trhu práce.

Pro každý vytvořený kurz je zpracován studijní materiál, který účastníkům kurzu umožní upevnit a rozšířit získané základní znalosti, nabyté v rámci kurzu, také kdykoli po jeho absolvování. Hlavním výstupem kurzu je proškolený absolvent, který získá základní dovednosti a lepší kompetence ve školené problematice. Rovněž se zvyšuje nejen jeho schopnost kompetentní reakce na měnící se životní situace, ale také obecné ekonomické podmínky.

Logo SIXTYSIX

V rejích 831/36a
643 00 Brno-Chrlice
Tel: +420 773 370 123
E-mail: info@sixtysix.cz

webdesign Jiří Pytela